Activitats d'avaluacio i autoavaluació
Llengua Catalana: recursos.  
 
Recursos JClic
  Educació Infantil
  Exercicis de lectura i escriptura graduats. EI i CI. Conte: La ventafocs. EI i CI.
  Les Vocals. EI I CI. Llegim etiquetes. EI i CI.
  Les lletres. EI i CI. La Castanyera. EI i CI.
  Les flors de camp i el jardí. EI. Què ens posem ? Vocabulari EI i CI.
  ABC.Exercicis de lectura. EI i CI Conte: La rateta que escombrava l'escaleta. EI i CI.
  Lectoescriptura amb els noms de la tardor. EI i CI. Conte: En Tabalet. EI.
  Menjars, begudes i dolços catalans. EI i CI. Conte: Els tres ossos. EI.
  Conte: La casa que en Pere va fer. EI i CI. Conte: Jac i la mongetera màgica. EI i CI.
  Noms d'animals. EI i CI. Conte: En Patufet. EI i CI.
  Conte: Na Rínxols d'Or. Paraules. EI i CI.
  Conte: Els músics de Bremen. EI i CI. Conte: Els tres porquets. EI i CI.
  Diles. Lectoescriptura. EI i CI. Dites de l'any. EI i CI.
  Sons i nombres. EI.. Sil·labes. EI i CI.
  Conte: La Caputxeta Vermella. EI i CI. Activitats de lectura. Lectoescriptura. CI i Ei.
  Coses de classe. Vocabulari. Ei i CI. Activitats de llengua. Lectoescriptura. CI i EI.
  Activitats de Sant Jordi. EI i CI. Discriminació auditiva EI i CI.
  El llenguatge del còmic. De la lletra de pal a la lletra lligada. EI i CI.
  Oposicions fonològiques L-R-D. EI i CI. Discriminació de Vocals 1.
  Activitats d'ortografia catalana. Activitats de lectura. EI i CI.
  Activitats de Llengua. EI i CI. Activitats de llenguatge per al CI.
  Iniciació a la lectura. EI i CI. El clic de les joguines. EI.
  Orientació Espacial. Conceptes bàsics. EI. El ratolí. EI.
  Observa i relaciona. EI. Clic infantil
  Activitats d'enriquiment intel·lectual. EI i EP.  
 
Recursos JClic
  Educació Primària: Cicle Inicial.
  Activitats d'ortografia catalana. Activitats de lectura. EI i CI.
  Activitats de Llengua. EI i CI. Activitats de llenguatge per al CI.
  Exercicis de lectura i escriptura graduats. EI i CI. Conte: La ventafocs. EI i CI.
  Les Vocals. EI I CI. Llegim etiquetes. EI i CI.
  Les lletres. EI i CI. La Castanyera. EI i CI.
  Les flors de camp i el jardí. EI. Què ens posem ? Vocabulari EI i CI.
  ABC.Exercicis de lectura. EI i CI Conte: La rateta que escombrava l'escaleta. EI i CI.
  Lectoescriptura amb els noms de la tardor. EI i CI. Conte: En Tabalet. EI.
  Menjars, begudes i dolços catalans. EI i CI. Conte: Els tres ossos. EI.
  Conte: La casa que en Pere va fer. EI i CI. Conte: Jac i la mongetera màgica. EI i CI.
  Noms d'animals. EI i CI. Conte: En Patufet. EI i CI.
  Conte: Na Rínxols d'Or. Paraules. EI i CI.
  Conte: Els músics de Bremen. EI i CI. Conte: Els tres porquets. EI i CI.
  Diles. Lectoescriptura. EI i CI. Dites de l'any. EI i CI.
  Sons i nombres. EI.. Sil·labes. EI i CI.
  Conte: La Caputxeta Vermella. EI i CI. Activitats de lectura. Lectoescriptura. CI i Ei.
  Coses de classe. Vocabulari. Ei i CI. Activitats de llengua. Lectoescriptura. CI i EI.
  Activitats de Sant Jordi. EI i CI. Vocabularia d'accions. CI i CM
  Bufar i fer ampolles: dites i frases fetes catalanes. Poesia: Miquel Martí i Pol 1.
  Conte: El soldadet de plom. CI. Poesia: Miquel Martí i Pol 2.
  Els fruits de la tardor. Lectoescriptura CI. El Sistema de Signes Catalans.
  Esmorzar: energia per treballar. CI, CM i CS. Dites. CI i CM.
  El llenguatge del còmic. De la lletra de pal a la lletra lligada. EI i CI.
  Oposicions fonològiques L-R-D. EI i CI. Animalmania: lectura comprensiva. CI i CM.
  48 coses de classe. CI, CM, CS. Discriminació de Vocals 1.
  Noms d'animals. CI-CM. Endevina, endevineta...
  Dies de la setmana i mesos de l'any. EP. Endevinalles CI.
  Activitats de lectura comprensiva. CI i CM. Antònims. EP.
  La Granja. CI. Dites dels mesos de l'any. CI i CM.
  Coses de Classe. CI i CM. El rellotge. EP. Cat, Cast i Ang.
  Iniciació a la lectura. EI i CI. La cuina. Vocabulari. EP.
  Un dia al zoo. CI i CM. Iniciació als escacs. EP.
  Gimcana del coneixement - Diversos. CI.  
 
Recursos JClic
  Educació Primària: Cicle Mitjà.
  Activitats d'ortografia catalana. Els accentes. CM i CS.
  Vocabularia d'accions. CI i CM L'Alfabet. 3r i 4t.
  La Caputxeta Vermella: activitats. CM. Poesia: Miquel Martí i Pol 1.
  Bufar i fer ampolles: dites i frases fetes catalanes. Poesia: Miquel Martí i Pol 2.
  Diccionem. CM i CS. Grups consonàntics: PL, GL, BL, CL, FL. CI.
  El Sistema de Signes Catalans. Separar i comptar síl·labes. CM i CS.
  Síl·labes, tonificació i accentuació. CM i CS. L'abecedari. CM.
  Normes d'accentuació. CM i CS. Dites. CI i CM.
  Quina hora és ? CM i CS. Esmorzar: energia per treballar. CI, CM i CS.
  Sopes de lletres. CM i CS. El llenguatge del còmic.
  Animalmania: lectura comprensiva. CI i CM. 48 coses de classe. CI, CM, CS.
  Discriminació de Vocals 1. Noms d'animals. CI-CM.
  Endevina, endevineta... Dies de la setmana i mesos de l'any. EP.
  Activitats de lectura comprensiva. CI i CM. Antònims. EP.
  Diles. Lectoescriptura. CI i CM. Dites dels mesos de l'any. CI i CM.
  Jeroglífics. CM i CS. Coses de Classe. CI i CM.
  El rellotge. EP. Cat, Cast i Ang. La cuina. Vocabulari. EP.
  Un dia al zoo. CI i CM. Iniciació als escacs. EP.
  Gimcana del coneixement - Diversos. CM. Escacs. EP.
 
Recursos JClic
  Educació Primària: Cicle Superior.
  Vocabularia d'accions. CI i CM El Sistema de Signes Catalans.
  Literatura: Jacint Verdaguer. CS. Separar i comptar síl·labes. CM i CS.
  Síl·labes, tonificació i accentuació. CM i CS. Lectura comprensiva: els Skates. CS.
  Exercicis de Català. 6è EP. Lectura comprensiva: Patins en línia. CS.
  Normes d'accentuació. CM i CS. Quina hora és ? CM i CS.
  Esmorzar: energia per treballar. CI, CM i CS. Sopes de lletres. CM i CS.
  Adaptació d'activitats Babel. El llenguatge del còmic.
  48 coses de classe. CI, CM, CS. Discriminació de Vocals 1.
  Endevina, endevineta... Lectura comprensiva: el futbol. CS.
  Dies de la setmana i mesos de l'any. EP. Antònims. EP.
  Literatura: Ausias March Jeroglífics. CM i CS.
  El rellotge. EP. Cat, Cast i Ang. Els accentes. CM i CS.
  La cuina. Vocabulari. EP. Iniciació als escacs. EP.
  Gimcana del coneixement - Diversos. CM. Escacs. EP.