Mapa Geològic de l'Hospitalet de Llobregat

Carta geològica 420 IGME

Escala 1:50000

Quaternari. Pleistocè i Holocè.

Q b1 = Graves, bretxes, argiles i costres de torturà.

Q g = Bretxes i argiles roges.

 

Terciari. Neògen. Pliocè.

T 8a2 = Argiles grogues, blanques i blavoses.

 

Primari. Paleozòic: Ordivicià i Silurià.

Sa-b/1-2 = Filites, sericites i quarcites amb graptolites.

O = Quarcites, filites i pissarres quarcítiques.