El dia 2 d’abril de 2008 es van reunir els membres del Consell Escolar i d’entre d’altres van parlar dels següents punts:

 

 

 

Baremació de les sol.licituds de preinscripció 

 

Es repassa la relació d’alumnes preinscrits al centre.

 

P3.- 35 alumnes

P4.- 3 alumnes

1r.- 2 alumnes

3r.- 3 alumnes

5è.- 1 alumne

 

Tots els alumnes preinscrits tenen plaça en el curs que han sol.licitat excepte un alumne de 5è que al no ser de Gurb i no haver-hi plaça vacant al centre no es podrà fer efectiva la matrícula. Per 3r d’educació primària s’han preinscrit 3 alumnes, 2 dels quals són de Gurb, se suposa que aquest curs es desdoblarà donat que la matrícula actual ja és de 28 alumnes.

 

Seguiment de les obres de l’edifici escolar.

 

Joan Roca explica que les obres ja estan en la fase d’acabats i que l’obra es donarà per finalitzada el 31 d’abril.

Les millores que s’han previst són:

-A l’ampliació :

Dotar d’altaveus a totes les aules

Reconvertir alguns tancaments en finestres “oscil·lobatents”. 

Adaptar una aula per instal-lar-hi ordinadors.

 

-A l’edifici actual

Posar passamà a les escales

Arreglar els desaigües de les dutxes 

Pavimentar el pati del davant de les dutxes.

Instal·lar ventiladors al gimnàs

Adequar els lavabos de les actuals aules de P3A i P4A com a lavabos de pati.

Col·locar un armari “plater” i una càmera  frigorífica al menjador.

 

També informa que en l’úlitma visita d’obres el Sr Delàs, tècnic del Departament d’ensenyament, va parlar de la possible obertura d’un IES a Gurb on hi cursarien també estudis els alumnes de Sant Bartomeu del Grau i de Santa Eulàlia de Riuprimer. El terreny que cedeix l’Ajuntament està situat a l’urbanització del Soler, en una zona d’equipaments d’uns 8000 m2.