El Clima de la Mediterrània

CALOR RELATIVA

FRED SUPORTABLE

PLUGES EQUINOCCIALS 

La conca mediterrània es caracteritza per un clima amb temperatures moderades i unes pluges no gaire abundants que es concentren a la tardor i a la primavera. Els estius solen ser especialment càlids i secs. Els hiverns no solen ser especialment freds ni humits.

Un tret típic del clima mediterrani és la seva irregularitat, sobretot per la  pluja que és poc predictible. Són freqüents els períodes llargs de sequera i les precipitacions molt intenses que són fins i tot més freqüents que a les zones de clima més humit. A la Mediterrània es pot passar d’una sequera a una inundació.  

Aquí presentem els valors de temperatura i precipitacions d'una localitat mediterrània:

 

G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TEMPERATURA

5’0

6’2

7’3

9’3

14’5

16’7

21’6

21’6

17’6

14’0

8’1

6’1

PRECIPITACIONS

47’8

46’6

50’4

56’8

45’3

26’3

12’4

13’5

40’6

70’6

63’6

54’5

Amb les temperatures mitjanes i els valors de la pluja mensuals podem fer un diagrama climàtic. Es representen les temperatures en ºC i les precipitacions mensuals en mm fent servir una escala doble. Si en un mes la gràfica de les precipitacions supera la de la temperatura es considera un mes humit. Al contrari, si la gràfica de la temperatura supera la de les precipitacions  es considera un mes sec.

El diagrama d’una típica estació meteorològica mediterrània consisteix a una zona central seca que es troba entre dues zones humides.

 Aquest tipus de clima no es troba només a la conca mediterrània; també es dóna a Califòrnia, Xile, Sud-Africa, etc. Els diagramas climàtics d’aquestes zones presenten el mateix patró que acabem d’exposar.  

Dins el clima mediterrani hom pot trobar des de les transicions cap a climes humits fins a aquelles que es donen en les fronteres que separen els climes desèrtics. El clima mediterrani pot anar de subhumit a subàrid.

 

Si vols comprovar els teus coneixements clica el mussol: