HISTÒRIA DE L'IES SANTA EULÀLIA
 
 

Als anys 50 L'Hospitalet no comptava amb cap institut i depenia totalment de Barcelona. L'Ajuntament, que veu la necessitat d'un centre d'Ensenyament mitjà, acorda la creació d'un centre de patronat, una nova modalitat d'institut que permetia als ajuntaments regir els centres amb una mínima subvenció del govern. El dia 5 de setembre de 1958 el Govern satisfà la petició de la creació d'un institut d'ensenyament mitjà a Hospitalet mitjançant un decret aprovat pel Consell de Ministres. El 19 d'octubre del mateix any es reuneixen les cases consistorials per decidir allò indispensable per començar a funcionar l'u d'octubre. En aquest primer curs van formalitzar la seva matricula 26 alumnes per l'ingrés, 43 per primer curs i 20 per segon.

El 20 de setembre queda oberta la matricula amb el següents imports:

Primer any
Ingrés:
75 pessetes
Matrícula:
50 pessetes
Llibres:
25 pessetes
Segon any
Matrícula:
350 pessetes
Llibres:
25 pessetes
Pòlisses:
7,75 pessetes

Com hem vist tot estava llest per la inauguració que marcarà el caràcter de l'institut davant un barri eminentment obrer, que el veurà com a centre indiscutible de la vida cultural del moment.

Pel decret 2977/1975, de 31 d'octubre de 1975 es va crear L'Institut de Batxillerat Mixt num.2 de L'Hospitalet. Aquest Decret assenyalava la fi del COPEM, que després de 17 anys va donar com a prova de la seva eficiència que passessin 10.556 alumnes per les seves aules.

 
Manifestació davant de Serveis Tterritorials al carrer Aragó per reclamar obres de construcció de l´ala de l´avinguda del carrilet i remodelació de l´edifici antic.

En el curs 79-80 el centre passa a tenir el nom d'Institut de Batxillerat Santa Eulàlia segons el nom que ha caracteritzat aquest lloc des del segle XII. L' any 1981 es fan obres d'ampliació per donar tres pisos més i donar acollida a més alumnat. Aquesta ala del edifici es coneguda com la 'part nova' del centre.

Avui en dia el nom ha canviat a Institut d'Educació Secundaria Santa Eulàlia degut a l'última reforma produïda.

Construcció de la part nova del centre

 

 
Murals abans dels actuals grafittis