Bibliografia

Aquí us presentam uns quans llibres, articles i programes que hem fet servir per confeccionar el treball.


Llibres, articles i enciclopèdies.

 • Acústica musical i organologia. Tirso de Olazabal. Ed. Ricordi Americana, Buenos Aires.
 • ATLAS de música, I. Ulrich Michels. Alianza Editorial.
 • Enciclopedia Microsoft Encarta 97. Microsoft.
 • Las matemáticas de la escala musical. Ian Stewar. Invertigación y ciencia.
 • Música, BUP1. Editorial Everest S.A.
 • Vèrtex-2. Editorial Vicens Vives.

Programes

 • Music Time Deluxe. Per editar i generar fitxers MIDI.
 • FlexEd32 v2.4b. Com editor de pàginas Web.
 • GlodWave 3.22. Per editar i generar fitxers Wave.
 • CorelDraw 4.0.
 • Paint Shop Pro 4.12.