MATEMÀTIQUES

CICLE INICIAL

Nombres i operacions

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/segon/numeracio/dcu.swf

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/segon/numeracio/de1al100.swf

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/primer/operacions/ordenagp.swf

http://www.xtec.net/%7Edcastell/webnumeros/index.htm (Trieu l'apartat l'ordre)

http://aulavirtual.uco.es/Aula2/Docencia/Centros/fce/Usuarios/promat3/e/JuntaAndalucia3/index.html

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml ( Trieu Speedy Pictures 1)

http://www.xtec.net/~dcastell/webnumeros/index.htm

Geometria

http://www.xtec.net/~jbuil/tangram/

http://school.eb.com/lm/manipulatives/enu/workspaces/tangrams/workspace.html

http://school.eb.com/lm/manipulatives/enu/workspaces/ladybug_leaf/workspace.html

Altres

Tres en ratlla

CICLE MITJA

http://www.school.eb.com/lm/manipulatives/enu/workspaces/ladybug_maze/workspace.html

Geometria

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml (Trieu l'activitat Colouring Sides 1)

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml?groep=6 ( Trieu l'activitat Build Free)

Nombres i operacions

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/quart/problemes/euros3.swf

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/tercer/compra/nenacompra.swf

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/andared01/monedero/index.html

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml ( Trieu Make Five)

http://www.xtec.net/~dcastell/webnumeros/index.htm

CICLE SUPERIOR

Activitats de lògica i raonament

http://www.xtec.net/centres/a8020917/mates/mates.htm

Geometria

http://www.lego.com/eng/preschool/games/games.asp?id=5 (Apartat Free Build)

Numeració

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml (Trieu l'activitat Broken Calculator)

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml (Trieu l'activitats Build at nignt)

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/welcome.xml (Trieu Number Factory)

http://www.xtec.net/~dcastell/webnumeros/index.htm

Fraccions

http://aulavirtual.uco.es/Aula2/Docencia/Centros/fce/Usuarios/promat3/e/JuntaAndalucia3/index.html

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/sise/fraccions/partspera6.swf

http://www.xtec.net/recursos/mates/aqui/fraccions/fraccions.htm

http://www.jverdaguer.org/intranet/mestres/pares/sise/setembre04/sumfra6.swf

Altres:

Exercicis de matemàtiques en format .doc i .xls