LES FONTS D’ENERGIA A CATALUNYA


Una cacera del tresor per treballar les fonts d’energia a cicle superior de primària.

Creada per Pep Federico (jfederic@xtec.net)


Introducció | Preguntes | La gran pregunta  | Recursos d'Internet


Introducció 

Segur que molts de vosaltres haureu sentit a parlar de l’estalvi energètic, de les centrals nuclears, dels parcs eòlics o de si el petroli s’esgotarà en poc temps... A ciutats que tenim ben a prop es manifesten per evitar que els passi per sobre la línia MAT i d’altres intenten evitar que els posin a prop dels seus pobles grans aerogeneradors.

Tot plegat sembla molt complicat, amb aquest treball segur que resoldràs alguns dubtes sobre aquest tema tan complex, l’energia.


Preguntes

 1. Per què és necessària l’energia a la nostra societat?
 2. Què significa que una font d'energia sigui neta?
 3. Quina energia s’utilitza en l’energia eòlica?
 4. Què són els aerogeneradors?
 5. Quins són els principals inconvenients dels aerogeneradors?
 6. Quina energia utilitzen les centrals hidroelèctriques? A on estan situades?
 7. Quina és la funció de les plaques fotovoltàiques?
 8. Per què es fa servir l'energia solar tèrmica?
 9. Quins són els dos tipus d'energia solar?
 10. Com és la façana de la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró? Quin tipus d’energia s’utilitza?
 11. Com s'han format el carbó i el petroli?
 12. Per què es fa servir el carbó?
 13. Quins són els principals usos del petroli?
 14. Què és la marea negra?
 15. De què està format el gas natural?
 16. Quins són els avantatges del gas respecte el carbó o el petroli?
 17. Quin element s'utilitza de forma majoritària en l'energia nuclear?
 18. Quins són els avantatges i inconvenients de l'energia nuclear?La gran pregunta

Amb quins dos grans grups es poden dividir les fonts d'energia? Quin tipus d'energia creus que hauríem d'intentar fer servir? Per què?


Recursos d'Internet

Energia eòlica

http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_e%C3%B2lica

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/renov3.htm

Energies renovables

http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia_renovable

Centrals hidroelèctriques

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/renov5.htm

http://ca.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A8ctrica

L’energia solar

Energia solar fotovoltàica

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/renov2.htm

http://www.solarweb.net/fotovoltaica.php

Energia solar tèrmica

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/renov1.htm

http://www.solarweb.net/termica.php

El carbó

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/norenov1.htm

El petroli

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/norenov2.htm http://ca.wikipedia.org/wiki/Petroli

http://usuarios.lycos.es/terrados/tema6/CTMA_06_3.html

El gas natural

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/norenov3.htm

Nuclear

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/coneixement/norenov4.htm

Consells pràctics per estalviar energia

http://www.barcelonaenergia.com/cat/utilitats/consells/consells.htm

L'energia és necessària

http://www.solarweb.net/energia.php

Fonts d’energia renovables i no renovables

http://www.xtec.es/~alopez/geosfera/renov.htm