Autorització d'ús d'imatge
Autorització Sortides i excursions
Autorització administrar paracetamol
Autorització administrar medicaments
Comunicacions pare / mare / tutors als mestres cicle inicial