Els diferents aprenentatges permeten que els infants puguin captar i comprendre el món que els envolta.

En aquesta etapa les nenes i els nens consoliden la seva personalitat.

(alumnes realitzant activitats aquàtiques a la piscina municipal)

Afavorim l'observació i l'apropament al món de la tecnologia i de la ciència.
Mitjançant el treball seriós fomentem el seu creixement personal.
Els alumnes realitzen treballs individuals i en equip que estimulen la creativitat i els formen per a la convivència.
Desenvolupem la sensibilitat artísitica