Adeqüem les activitats a la diversitat que manifesten els alumnes.
Amb l'ajud dels tutors i professors els alumnes es van responsabilitzant del seu propi aprenentatge.
Orientem els alumnes per a prendre decisions personals de cara al seu futur.

Afavorim la confiança mútua, l'acceptació i el respecte.

(alumnes realitzant educació física al poliesportiu municipal)