ELS BLOCS DE L'ESCOLA TIANA
BLOC EI-4
BLOC EI-5
BLOC DE CINQUÈ
BLOC DE SISÈ
BLOC D'ANGLÈS
BLOC AULA D'ACOLLIDA
BLOC DE MÚSICA
BLOC D'E. F. I EXTRAESCOLARS