L'AIGUA:

EN MIREM EL NIVELL I L'EIXUGUEM

 
Aquesta activitat consta de dues parts:
 
1ª part: NIVELL

Material: Una ampolla amb aigua per a cada nen.

Desenvolupament de la primera part de l'activitat: Es deixa que els nens manipulin l'ampolla per tal de veure que el nivell de l'aigua sempre és paral·lel al sòl.

 
2ª part: EIXUGUEM

Material: Una safata per a cada nen, esponja, baieta, bossa de plàstic i pedra.

Desenvolupament de la segona part de l'activitat: Es vessa a la safata una mica d'aigua i cada nen l'ha d'eixugar amb els estris que té. Han d'arribar a descobrir quin d'ells són els més vàlids per aconseguir-ho. D'aquesta manera arriben a la conclusió de quins són els materials més absorbents.