Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

AMPA

 

FUNCIONS

  • Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.
  • Participem en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
  • Facilitem el contacte i el diàleg entre les famílies del Centre. Això vol dir que podeu demanar i/o adreçar qualsevol informació o suggeriment al despatx de l’AMPA directament o mitjançant escrit, al costat de consergeria.
  • Dotem a l’escola, en la mida del possible, dels mitjans necessaris per millorar la funció pedagògica.
  • Col.laboren amb el centre en totes aquelles activitats que la direcció proposa.

 

L’AMPA de l’escola ofereix diferents tipus d'activitats extraescolars.
Aquestes activitats estan subvencionades per l’Ajuntament de Sabadell, amb l'excepció de la natació que no té cap subvenció.

Relació activitats extraescolars:

 

 

Càrrecs

Presidenta:
Antonia Rey
Secretaria:
Maria Teresa Tello Corredera
Correu electrònic: ampacalvet@gmail.com