Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

L'anglès a l'escola

 

Al món actual el coneixement de l'anglès té una importància cabdal i aquest coneixement és important que es faci el més aviat possible i amb una intensitat significativa.

Des de fa molts anys introduïm la llengua anglesa Educació Infantil, fent servir una metodologia lúdica i experimental, realitzant-la amb un desdoblament del grup per poder fer participar més i millor a l’alumnat.

També hem introduït la llengua anglesa al treball per projectes a partir del quart nivell d'Educació Primària. Treballem un vocabulari específic i ens proposem millorar la comprensió i expressió oral dels nostres alumnes.

Ens coordinem amb els dos instituts vinculats, per tal de millorar els resultats acadèmics dels alumnes en aquesta llengua.

 

Digue’m i ho oblido, ensenya-me'n i ho recordo, involucra-m'hi i ho aprenc.

Proverbi indú

 

 

 

 

 

PROJECTE D'INNOVACIÓ PEDAGÒGICA GEP (GRUP D'EXPERIMENTACIÓ PER AL PLURILINGÜISME)