Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Documents

Llistat llibres de text

Llibres de text d'Educació Infantil i Primària.

Administració medicaments

Autorització administració medicaments. També és necessària la recepta del metge..

Imatge escolar

Autorització us imatge dels alumnes per poder aparèixer en fotos, pàgines web i altres mitjans audiovisulas i/o informàtics.

Calendari escolar

Calendari amb dies festius de lliure disposició, festius locals i vacances.

Informació polls

Recomanacions.

Informació avaluació

 

Correu electrònic :

a8024819@xtec.cat.