Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Informació general

Adreça:

Montblanc, 34

08207- Sabadell

Telèfons:

Fixe: 937161314

Mobil: 692676835

Correu electrònic:

a8024819@xtec.cat

 

Som un centre educatiu de titularitat pública que va iniciar la seva activitat docent el curs escolar 1974-1975.

Les despeses generals i de manteniment són a càrrec del Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament respectivament.

L'Associació de Mares i Pares gestiona les despeses del material per mitjà d'una quota única.

El material escolar és socialitzat. Hi ha una quota a l'inici del curs que cobreix la majoria de les despeses escolars. A partir de 3r els llibres són reutilitzats, aconseguint una reducció significativa de les despeses.

L'Escola orienta la seva activitat en el marc d'una educació basada en la responsabilitat com a membre d'una comunitat, una formació intel·lectual rigorosa, l'esforç personal, la voluntat de treball, la col·laboració, el foment de la sensibilitat cap a les manifestacions artístiques i l'ús acurat de l'entorn urbà i natural. Considerem bàsica l'adquisició d'habilitats intel·lectuals i tècniques de treball relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació; així com l'aprenentatge de coneixements i el desenvolupament de valors i actituds que contribueixin a formar els nostres alumnes com a persones competents, responsables, respectuoses, crítiques i solidàries.

La llengua Catalana és el vehicle de comunicació de l'escola, la llengua base d'aprenentatge i la de tot l'ensenyament. Paral·lelament els alumnes aprenen el castellà i l'anglès (a partir de  pàrvuls de 3 anys)

 

 

Etapes educatives

Actualment a l'escola s'imparteix Educació Infantil, de 3 a 5 anys, i Educació Primària, de 1r a 6è, dividida en tres cicles educatius.

 

 

Itinerari educatiu

L'Escola està adscrita a

L'IES JOAN OLIVER i L'IES JONQUERES. Els alumnes, quan acaben l'etapa d'Educació Primària, poden cursar l'etapa d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) en qualsevol d'aquests dos instituts. Entre els dos centres hi ha establerta una coordinació periòdica per tal d'unificar criteris i metodologies, garantir el traspàs d'informació de tots i cadascun dels i les nostres alumnes, avaluar conjuntament els resultats i dissenyar estratègies comunes per a millorar-los.

 

 

 

 

Projecte Educatiu de Centre

 

Normes Organització i Funcionament del Centre (NOFC)