Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Extraescolars

L’AMPA de l’escola ofereix diferents tipus d'activitats extraescolars i servei de guardèria matinal.
Totes aquestes activitats estan subvencionades per
l’Ajuntament de Sabadell, amb l'excepció de la natació que no té cap subvenció.

 

Servei d'acollida matinal de 8 a 9h.

QUOTES:
Experimentem, anglès, futbol, iniciació futbol, rítmica i tennis: 50 € anuals.
Natació:
Ed Infantil 125 € anuals
Ed Primària 110 € anuals
( Els alumnes que fan natació han de ser acompanyats al Club de Natació per algun familiar )

Servei de guardèria: 25 € mensualment