Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

     

    A cinquè, hem començat un taller de guitarra. El Jordi és un professor de l'Escola Municipal de Música.

    És tracta d'una de les activitats que forman part del Pla Educatiu d'Entorn.