Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

La informàtica a l'escola

 

Pretenem que les Noves Tecnologies, siguin una eina més en la formació dels nostres alumnes i que en puguin fer ús de manera habitual i quotidiana per tal complementar el treball curricular.

 

Totes les classes disposen d'ordinadors amb connexió a internet i la majoria d'aules tenen pissares digitals interactives.

 

 

L'educació ensenya a cada persona a aprendre a ser el que és capaç de ser.

Hesíode