Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Equip de Mestres

 

 

 

El que converteix la vida en una benedicció no és fer el que ens agrada, sinó que ens agradi el que fem.

Goethe