Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Treball tutorial

  • Cooperació família i escola.
  • Responsabilitat compartida.

Donem molta importància a la participació de les famílies en tot el procés educatiu. El treball conjunt família-escola és un pilar fonamental per aconseguir l'èxit acadèmic dels alumnes.

 

El tutor o tutora del grup és l'encarregat de vetllar pel desenvolupament del currículum del seu grup i té la missió d'atendre la formació integral de cadascun dels nens o les nenes de la seva tutoria, i de seguir, dia a dia, els seus processos d'aprenentatge i la seva maduració personal.

Donada la seva importància, com a norma general, el mateix mestre/a continua amb els seus alumnes tot un cicle educatiu. D'aquesta manera es facilita el coneixement del mestre o la mestra amb els alumnes i les famílies del grup.

 

 

 

  • Igualtat de feines i responsabilitats independentment del sexes

Fomentem la igualtat d’oportunitats per desenvolupar plenament les aptituds dels nens i nenes eliminant els  estereotips sexistes.

Ensenyar és aprendre dues vegades.

Joseph Joubert