INFORMÀTICA AL CEIP NADAL

Coordinador del departament i webmaster:

Oscar Gonzàlez

 

 

De què disposen els nostres alumnes?

L'escola disposa d'una aula d'informàtica amb 15 ordinadors conectats en xarxa i amb accés a internet de banda ampla ADSL. Amb impressora, escanner, càmara digital de fotografia i video, canó retroprojector i multitud de programes educatius. A més a més, aquest curs tenim 8 aules equipades amb un ordinador i conexió a internet, així com l'aula d'acollida , equipada amb 5 equips multimèdia més.

Acudim a l'aula d'informàtica per aprendre a utilitzar la tecnologia multimèdia i aprendre a llegir, calcular, raonar i buscar informació per complementar els nostres aprenentatges.

A més, tenim la biblioteca amb 4 ordinadors al servei de tots els usuaris.

Normes a l'aula:

  • Tenir cura del material ja que costa molts diners (€)
  • Guardar silenci. Ës un lloc de treball i estudi
  • Utilitzar els equips amb correcció. Qualsevol desperfecte o anomalia es comunicarà al responsable de l'aula
  • Està prohibit instal·lar programes propis
  • Està prohibit obrir pàgines poc adequades per nens/es.
Treballs dels nens a informàtica

ceipnadal@xtec.net

Audiovisuals al Ceip Nadal