ESCOLA NADAL

 

L'ESCOLA NADAL, com tots els centres públics de Catalunya, és aconfesional i respectuós amb totes les creences. És gratuït i té com a llengua bàsica d'aprenentatge el català.

 

 
NORMATIVA GENERAL

Puntualitat i asisstència

Els alumnes han de ser a l'escola a l'hora en punt i la seva assistència a classe és obligatòria.

Quan un alumne/a arribi tard o falti a classe s'ha de justificar a l'agenda, que serà el mitjà de comunicació entre les famílies i els tutors.

L'horari escolar és de 9 a 12:30 i de 15:00 a 16:30

Recollida dels nens i nenes

Els alumnes de cicle infantil i inicial no poden marxar sols de l'escola. Per tant, cal que algú els vingui a buscar o que marxin acompanyats per un germà gran previament autoritzat pels pares (passeu a signar per secretaria). És molt important la puntualitat en la recollida.

Llibres i material escolar

Les despeses del material escolar i dels llibres són a càrrec de la família.

El centre donarà una llista amb els llibres que l'alumne/a necessita. Els pares els poden adquirir a la llibreria que desitgin.

L'ús de la bata és obligatori de P3 a 2on curs de Primària. Es poden adquirir a l'AMPA.

Educació Física

 

Per fer les classes d'educació física l'alumne/a ha de portar:

  • Xandall o pantaló curt blau marí i samarreta blanca.
  • Calçat esportiu.
  • Necesser (tovallola, sabó i samarreta de recanvi)

El xandall de l'escola es pot adquirir a l'AMPA.

Els alumnes de primer a tercer van a la piscina un cop a la setmana. Han de portar marcat amb el seu nom:

  • Banyador i casquet de bany
  • Tovallola o barnús
  • Xancles

Si l'alumne/a té un problema físic que no li permet fer educació física haurà de presentar un certificat mèdic.

Activitats escolars fora del centre

 

Hi ha activitats d'aprenentatge que es fan fora del centre escolar.

Les despeses que generin van a càrrec de la família i es paguen a través de l'entitat bancària (codi de barres).

Per poder participar-hi cal que els pares signin el full d'autorització de sortides del curs.

Informes i entrevistes

 

Cada trimestre les famílies rebran un informe escrit que s'ha de retornar signat al mestre/a tutor/a. A educació Infantil només hi ha dos informes.

Tots els professors tenen horari de visita, prèvia demanda.