Anagrama

CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
"SANT PAU"
Camp Balmanya s/n 08395-SANT POL DE MAR
Tel.: 93 760 00 58 - Fax: 93 760 00 58
CORREU ELECTR“NIC a8027225@centres.xtec.es