L'ESCOLA
EL POBLE
ACTIVITATS
LA REVISTA
ENLLAÇOS
   
LES OBRES DE TEATRE
EL GAT AMB BOTES
cicle mitjà

QUIN PROBLEMES HI HAVIA A L'ÈPOCA DEL GAT AMB BOTES…
-Poca gent sabia escriure i llegir
-La gent dels pobles treballaven pels reis i pels nobles a canvi de pocs diners.
-Hi havia pobresa i riquesa.
-Hi havia diferència entre rics i pobres.
-Hi havia guerres.
-Només tenien carrosses els reis i els nobles.

QUINS PROBLEMES TENIM NOSALTRES I ELS NENS D'ALTRES PAÏSOS DE PROP I DE LLUNY
-Hi ha guerres, només respecten el dia de Nadal.
-Hi ha pobresa i diferència entre països.
-Contaminem molt el món.
-El petroli ens porta guerres.
-El petroli és a canvi de morts.

QUINES BONES PENSADES TENIM PER MILLORAR EL MÓN
-L'escola és el millor que tenim per no fer guerres.
-Reciclar més per fer paper, etc.
-Respectar a les persones, els animals i les plantes.
-No contaminar.
-Substituir les guerres pel diàleg.
-Repartir riqueses