HABILITATS SOCIALS

La resolució de conflictes està relacionada amb les competències socials. S’introdueix com un joc per als alumnes, cal tenir present que en els nostres nivells s’han de fer reflexions sobre els conflictes en el moment en que es donen. Les activitats han servit per comentar sobre les situacions que sorgien, com també la reflexió personal per als alumnes.L’eix que uneix tot aquest treball està format per tres amics, que són la Nona , el Moti i el Visbis, que ens presenten les situacions i les activitats a fer. La relació amb aquests personatges és a través de correu ordinari i electrònic.