JORNADES CULTURALS

 

Tota l’escola treballa un mateix tema durant una setmana que coincideix amb la setmana de carnaval.

Per l’elecció del tema cada classe fa una pluja d’idees de diferents temes. De tots ells se n’escull un i s’especifica el que es vol saber i el perquè.

Un representant de cada classe passarà per totes les classes, explicant el tema i el motiu.

Dels temes presentats per totes les classes se n’haurà d’escollir un fent votació. Es prepararan paperetes amb els noms dels temes i dibuixos per poder ser més fàcil per EI.

Es reuneix tota l’escola per realitzar la votació, CS compon la taula electoral, fent el recompte de vots.

Un cop feta l'elecció del tema cada classe farà una pluja d’idees del que vol saber sobre el tema, els mestres reunits en claustre elaboraran un guió per unificar les pautes per l’elaboració de la unitat de programació.

Es demanarà col·laboració als nens/es de l’escola portant el material que creguin oportú, llibres, vídeo......

Les activitats sobre paper tindran un model comú per tots els alumnes de l’escola.

Es realitzen activitats conjuntes amb tots els nens/es de l'escola.

 

El tema de les Jornades Culturals és ELS JOCS OLÍMPICS . La Maria Vasco ens ha vistat.

més fotos