ELISA BADIA BARBERA VALLES ESCOLA

escola elisa badia

Benvinguts i benvingudes a la web de l'escola Elisa Badia de Barberà del Vallès. Afegiu-la a "marcadors" en el vostre navegador d'internet.

quisomTinformacionselisaTcicleselisaTareesiprojectesTfesteselTenllacoselTaltrescurs

Important: Recordeu que sovint queda enmagatzemada una versió antiga de la web a "cache", així que per assegurar-vos que podeu veure la versió més "moderna", pitgeu "F5" al vostre teclat (o feu clic a "actualitzar" al navegador) cada vegada que accediu a una secció de la web.

linia taronja

21 22

2017Tsetembre

27-9-22: black bullet Informacions:

Carta del mes d'octubre (2022):

Bon dia famílies,

Us fem arribar la CARTA DEL MES amb les activitats que es realitzaran a l'escola durant l'octubre.

Si us plau, llegiu-la bé per saber tot el que fem a l'escola durant el mes.

També recordem que aquest divendres s'acaba l'horari lectiu intensiu. Per tant l'horari lectiu a partir de dilluns dia 3 d'octubre serà de 9:00h a 12:30h (matí) i de 15:00h a 16:30h (tarda). El servei de menjador serà de 12.30h a 15:00h.

Recordeu portar el carnet taronja per poder recollir els infants de P3 a 2n (a les 12:30h i a les 16:30h).
** Feu arribar aquesta informació a les persones que venen a recollir els vostres infants, si no sou vosaltres: avis/es, tiets/es...

black bullet Menjador:

Menú del 1r trimestre (d'octubre a desembre) del curs 22-23:

27-9-22: black bullet Educació Física i Psicomotricitat:

Natació a l'Escola Elisa Badia

- Es realitzarà natició del dia 7 d'octubre, fins al 16 de desembre al Pabelló Poliesportiu Can Llobet. Us recordem que la nostra escola assistirà els divendres.

- Els infants hauran de portar obligatòriament el banyador, xancletes o peücs, casquet de bany i tovallola o barnús. Es molt recomanable que portin ulleres de natació.  

 

MARC CURRICULAR ESTABLERT:

Síntesi dels criteris orientadors per a l'etapa d'educació primària (*veure annex 2: Currículum Educació primària):

Dins del marc general curricular per aquesta etapa, el Programa Municipal d'activitat física dirigida en el medi aquàtic afavorirà i tindrà en compte que:

• L’àrea d’educació física, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el seu propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.
• Cal oferir als alumnes mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la vida quotidiana, i establir així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona.
• L’àmbit de l’educació física té un caràcter transversal i, per tant, estableix relacions amb les altres àrees donada la seva potencialitat educativa.

L’activitat dins del medi aquàtic realitzada a les IEM haurà d'afavorir l'assoliment de les competències de l’àmbit d’educació física que es relacionen a continuació:

Dimensió activitat física

Entenent com a activitat física tot tipus de moviment corporal que realitza l’ésser humà que contribueix a conèixer, desenvolupar i enfortir el cos, fer més àgils i eficaços els moviments, millorar el funcionament del sistema cardiorespiratori i de l’aparell locomotor, equilibrar el sistema nerviós i proporcionar beneficis per a la salut i el benestar.

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 1. Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 5

Competència 2. Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques.

Dimensió hàbits saludables

Conèixer i cuidar el cos des d’una perspectiva integral i incorporar hàbits que combinin equilibradament l’alimentació, l’activitat física i el descans facilitarà als alumnes poder viure de manera cada cop més saludable. En aquest sentit, cal aconseguir que els alumnes incorporin la pràctica regular d’activitats físiques de manera autònoma com a hàbit saludable al llarg de la vida i també que adoptin actituds crítiques davant de pràctiques i estereotips socials no saludables.

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 3. Mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana.

Competència 4. Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.

Dimensió expressió i comunicació corporal

El moviment i l’expressió corporal són una altra manera de comunicar-se. Els nens i les nenes s’expressen, mostren emocions i es relacionen amb els altres de manera espontània amb el seu cos. Potenciar la creativitat, ampliar el repertori motriu i donar valor a la varietat de recursos expressius de què disposen els alumnes, utilitzant diferents tècniques, ha de ser també una tasca de l’educació física.

A través de l’expressió i la comunicació corporal afavorim que l’alumne accepti les diferències i respecti el seu cos i el dels altres.

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 5. Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos.

Competència 6. Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.

Dimensió joc motor i temps de lleure

El joc acompanya l’infant al llarg dels anys, desenvolupa la seva imaginació i creativitat i permet explorar, conèixer i entendre el seu entorn i relacionar-se amb els altres. El joc, a la vegada, facilita el desenvolupament de certes habilitats socials com la negociació i el pacte, l’autogestió de les normes, la comunicació i l’expressió assertiva, la presa de decisions, l’agraïment i la disculpa... 6

Aquesta dimensió està integrada per dues competències:

Competència 7. Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.

Competència 8. Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps de lleure.

Continguts clau:
− Consciència i control del cos.
− Lateralitat.
− Equilibri.
− Orientació espaciotemporal.
− Resolució de situacions motrius.
− Habilitats motrius bàsiques.
− Coordinació motriu.
− Hàbits higiènics, posturals, corporals i alimentaris saludables.
− Mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’activitat física.
− Joc motor.
− Esforç i superació.
− Cooperació i respecte.

9-9-21: black bullet Equip pedagògic:

Relació de professorat del curs 22-23:

6-9-21: black bullet Activitats de l'AMPA:

black bullet Menjador:

Horari:

(Durant el setembre només: Educació Infantil i Primària: de 13.00 - 15.30 h)

Educació Infantil i Primària: de 12.30 - 15.00 h.

Contacte:

Coordinadora: Carme Serrano

- Telèfon: 678 95 94 83 (Whatsapp també) [NOU]

- E-mail: malec.lleure@gmail.com [NOU]

black bullet Equip directiu:

Horari de visites de l'equip directiu: s'ha de demanar cita prèvia a través d'e-mail o per telèfon.

Telèfon: 93 718 06 58 / 682 589 517
E-mail: escolaelisabadia@xtec.cat

2-9-22: black bullet Informacions:

Calendari escolar oficial 22-23:

linia negra iac

Estimades famílies,

Tornem a reenviar les informacions necessàries per conèixer el funcionament del centre, que us vam fer arribar al juliol.

Aprofitem per recordar-vos que el curs començarà el proper dilluns 5 de setembre. L’horari escolar lectiu serà de 9 a 13h durant tot el mes. A partir de l’octubre, l’horari serà de 9-12.30 i de 15 a 16.30h, com sempre.

Com ens trobarem el primer dia?

INFANTIL (P4 i P5): les famílies podran entrar fins la tanca de la classe.

PRIMÀRIA: el grup es trobarà a la pista i les famílies podran entrar fins assegurar-se que es troben amb el grup.

*P3: Hi ha adaptació. Mirar document adjunt.

*1r: Coneixeran el nou grup durant el matí.

L’entrada serà per la porta principal (al costat de la llar d’infants) per a tot l’alumnat. 

La recollida de cicle inicial (1r i 2n) serà per la porta del gimnàs.

Hi haurà classe de 15.30 a 16.30?

No són hores lectives amb professorat, sinó uns tallers pagats pel Departament, liderats per monitores i monitors. Són oberts a tot l’alumnat, tenint en compte el que cada família vau signar al juliol (document específic per aquesta activitat).

*P3 haurà de respectar els temps d’adaptació. Recordeu que la primera setmana no poden fer ús de cap servei (acollida, menjador, activitat de tarda de lleure educatiu,...)

Hi haurà acollida?

Sí, mirar document adjunt.

Hi haurà extraescolars?

No, començaran a l’octubre. Durant el mes de setembre rebreu més informació.

LLIBRES I MATERIAL

Recordem que cal fer el primer pagament de material de 80€ durant el mes de setembre. Mireu el document adjunt. 

IMPORTANT!!!!

Recordeu portar el carnet taronja per poder recollir els infants de P3 a 2n. També cal portar-lo per recollir els infants durant les tardes de setembre a les activitats de lleure.

Us esperem el proper dilluns amb molta il·lusió!

Salutacions.

linia negra iac

Us recordem --> Elisa Badia. Documentació. Curs 22/23.

Cicle Mitjà i Superior 2022-2023.pdf
Cicle Inicial 2022-2023.pdf
Calendari i Horari 2022-2023.pdf
Menjador i Extraescolars 2022-2023.pdf
Salut i Higiene 2022-2023.pdf
Entrades i Sortides 2022-2023.pdf
Educació Infantil 2022-2023.pdf
AMPA 2022-2023.pdf
Reunions inici de curs 2022-2023.pdf

black bullet Menjador:

Menu_del 1er Trimestre (Curs 2022/23)_de Campos Estela.

Propostes de sopar.

Valoració nutricional qualitativa de setembre del curs 2022/2023.

linia vermella

Altres cursos linia taronja

Recordeu que podeu trobar la informació del curs anterior en aquesta secció --> Altres cursos

linia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermella

linia negra MAPA DE LA WEB linia negra

black bullet 1. QUI SOM?: 1.1. Espais / 1.2. Equip directiu / 1.3. Trets d'identitat de l'escola / 1.4. Equip pedagògic // black bullet 2. INFORMACIONS // black bullet 3. CICLES: 3.1. Educació Infantil / 3.2. Cicle Inicial / 3.3. Cicle Mitjà / 3.4. Cicle Superior / 3.5. Sortides // black bullet 4. ÀREES: 4.1. E.F. i Psico / 4.2. Anglès / 4.3. Racons / 4.4. Pla / 4.5. Plàstica / 4.6. Ciència / 4.7. Projectes / 4.8. Teatre / 4.9. Música // black bullet 5. FESTES: 5.1. Castanyada / 5.2. Nadal / 5.3. Carnestoltes / 5.4. Sant Jordi / 5.5. Setmana Cultural / 5.6. Fi de Curs // black bullet 6. AMPA:: 6.1. Qui som? / 6.2. Què fem? / 6.3. Notícies / 6.4. Quota / 6.5. Activitats / 6.6. Menjador //black bullet 7. LINKS //black bullet 8. ALTRES CURSOS*

ACTUALITAT:linia verda

fletxa negra Documentació. Curs 22/23.

linia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermella

DOCUMENTS DE CENTRE:linia verda

fletxa negra NOFC (Normes d'Organització i Funcionament del Centre)

fletxa negra Projecte lingüístic

fletxa negra Carta de compromís educatiu

fletxa negra Trets d'identitat

fletxa negra Dossier informatiu 21-22

Els trobareu també a "Trets d'identitat de l'escola"

linia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermella

MENJADOR:linia verda

fletxa negra Menú del 1r trimestre (d'octubre a desembre)del curs 22-23:

menu

fletxa negra Propostes de sopar del 1r trimestre del curs 22-23.

linia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermella

CARTA DEL MES, REVISTA I FULL INFORMATIU:linia verda

fletxa negra Carta del mes d'octubre (2022):

carta mes elisa badia

linia negra iac

fletxa negra Newsletter de la setmana cultural del 50è aniversari (2022).

linia negra iac

fletxa negra Revista "El Badia i l'Elisa": 2021:

revista badia elisa trimestral barbera

linia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermella

SECCIONS WEB:linia verda

inici

linia negra iac

quisom

 1. Espais
 2. Equip directiu
 3. Trets d'identitat de l'escola
 4. Equip pedagògic

linia negra iac

informacions

linia negra iac

cicles

 1. Educació Infantil (P3, P4 i P5)
 2. Cicle Inicial (1er i 2n)
 3. Cicle Mitjà (3r i 4t)
 4. Cicle Superior (5è i 6è)
 5. Sortides

linia negra iac

arees i projectes

 1. Educació Física i Psicomotricitat
 2. Anglès
 3. Racons
 4. Pla de Treball
 5. Tallers de Plàstica
 6. Treball per Projectes
 7. Teatre
 8. Música i Expressió

linia negra iac

festes

 1. Castanyada
 2. Nadal
 3. Carnestoltes
 4. Sant Jordi
 5. Setmana Cultural
 6. Fi de Curs

linia negra iac

ampa

 1. Qui som  a l'AMPA?
 2. Què fem a l'AMPA?
 3. Notícies de l'AMPA
 4. Quota de l'AMPA
 5. Activitats de l'AMPA
 6. Menjador

linia negra iac

enllacos

linia negra iac

altres cursos

linia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermella

CORONAVIRUS:linia verda

fletxa negra "Escola segura".

linia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermellaTlinia vermella

ALTRES INFORMACIONS:linia verda

fletxa negra Calendari escolar oficial 22-23:

calendari

linia negra iac

fletxa negra Canal de YouTube de l'Escola Elisa Badia (nou canal: 18-12-20):

youtube

linia negra iac

fletxa negra Junts x l'Educació. Tot el que cal saber sobre l'escolaritat:

junts

linia negra iac

fletxa negra Matricula't a la pública!

matriculat publica

linia negra iac

fletxa negra Informació sobre el càtering escolar (Campos Estela).

campos estela

linia negra iac

fletxa negra Fruita a les escoles:

fruita escoles

linia negra iac

fletxa negra Programa Internet Segura.

Us recomanem especialment els relats sobre ciberseguretat.

fletxa negra #RevisaPrivacitat:

revisa privacitat escola

linia negra iac

fletxa negra Bloc de l'AMPA de l'Escola Elisa Badia [no actualitzat]:

ampa

linia negra iac

fletxa negra SELFIE:

selfie

linia negra iac

fletxa negra No a la guerra:

no a la guerra

linia negra iac

fletxa negra L'escola en català:

turu escola català

linia negra iac

fletxa negra SOS Ensenyament Públic:

assemblea groga

linia negra iac

fletxa negra Comptador de visites de la pàgina principal (des del 14-6-17):

contadores

linia vermella

generalitat

Escola Elisa Badia. Ronda de l'Est s/n. Barberà del Vallès. C.P.: 08210.

Telèfon: rodona verda 93 718 06 58 / rodona verda 682 589 517
escolaelisabadia@xtec.cat