CEIP Santa Susanna
Presentació de l'escola

 

L'escola es manifesta respectuosa a totes les confessions religioses dels professors i alumnes, renunciant a tot tipus d'adoctrinament ideològic, potenciant els valors democràtics i educant per la pau.

Es tracta d'una escola de 9 aules amb 186 alumnes.

Hem de destacar un fet important com és l'ensenyament de la llengua anglesa des de P-3.

La llengua vehicular i d'aprenentatge és el català i la metodologia emprada té les següents característiques: vivencial, activa, adaptada a l'entorn, globalitzadora, individualitzadora, socialitzadora, observacional, metacognitiva, tractant la memorització, cultivant la creativitat i l'originalitat i valorant els aspectes formals.

Com a principis generals tenim: la coeducació, la integració, els valors democràtics, la relació escola-medi, la relació escola-pares, la relació escola-entitats i la gestió escolar.

Inici Situació de l'escola Com ens organitzem
Fes una ullada a l'escola Informació de l'escola Les nostres festes i activitats