Aquesta pàgina és un recull de treballs realitzats pels alumnes de quart d'ESO basats en un projecte conjunt del taller de tecnologia i l'aula d'informàtica.

Projecte:  EL MOTOR ELÈCTRIC i LES SEVES UTILITATS


 
El projecte es basa en la prèvia recerca i estudi del funcionament d'un motor elèctric senzill de corrent contínua. Posteriorment els alumnes han de construir el seu propi motor elèctric.
Un cop aconseguida aquesta primera fita, els alumnes han desenvolupat un projecte electromecànic utilitzant peces de mecano per consruir  un ascensor.