ELS INFANTS I INTERNET
Consells per a pares i educadors


Aquesta vegada centrarem la nostra atenció en l'ús d'internet per part dels infants i adolescents.

Cada vegada és més important l'ús d'internet per part de tothom i, evidentment per part dels nostres fills i filles i alumnes, internet és una eina molt important per a la seva educació i per tant els pares i educadors l'hem de conèixer i valorar, però també pot representar algun perill si els infants i adolescernts no en fan un bon ús; és per això que pot resultar molt útil dedicar una estoneta a pensar al respecte amb l'ajut d'aquest article que apareix a una pàgina web especialitzada en orientar sobre l'ús segur d'internet: internet segur@.

La millor manera de prevenir situacions de risc i ajudar els nostres infants i alumnat a navegar amb seguretat és:

o Fer-los conscients dels beneficis i riscs d'Internet.
o Educar-los perquè sàpiguen navegar de manera responsable.
o Donar-los estratègies perquè puguin protegir-se ells mateixos i elles mateixes mentre naveguen.

Per això a continuació us oferim alguns consells pràctics molt senzills que us hi poden ajudar. Si ho creieu convenient, podeu adaptar-los al vostre cas i afegir-ne algun més.

1. Familiaritzar-se amb Internet
Per poder ajudar els nostres infants i alumnat a navegar per Internet de manera segura, millor si coneixem aquest nou invent. No cal entendre'l ni que en siguem experts, n'hi ha prou amb provar de navegar-hi una mica. Fins i tot, si en saben més que nosaltres podem demanar-los que ens n'ensenyin.

Per aprendre a utilitzar Internet hi ha ajuntaments, biblioteques públiques, centres cívics i associacions que ofereixen cursets gratuïts o a preus molt econòmics. També podem posar-nos en contacte amb l'associació de mares i pares d'alumnes de l'escola dels nostres infants i organitzar cursos per a adults.

A més de conèixer una mica Internet, per ajudar els menors a navegar de manera gratificant val la pena que siguem conscients dels beneficis i els riscs de Internet.

 

2. Parleu obertament amb els infants i adolescents sobre l'ús d'Internet
Interessar-nos per allò que els nostres infants i adolescents fan amb l'ordinador, tant a casa com a l'escola, a la biblioteca pública, a casa dels amics... ens ajudarà a estar a l'aguait de possibles riscs i a construir una atmosfera de confiança.

És convenient mantenir una bona comunicació amb els nostres alumnes o fills i intentar que ens informin sempre que vegin alguna cosa que no els agrada o que els fa sentir incòmodes. També és important que s'acostumin a presentar-nos les amistats que mantenen per la xarxa.

Si els nostres infants o alumnes ens expliquen que s'ha trobat amb algun internauta o alguna cosa que l'ha molestat, o s'ha saltat les regles, millor no culpar-lo, sinó ajudar-lo a evitar problemes en el futur. Cal recordar que segons la manera com reaccionem, l'infant ens tindrà o no prou confiança per recórrer a nosaltres la propera vegada que es trobi amb algun problema.

La nostra millor estratègia és treballar amb ells de manera que puguin aprendre del que ha passat, adquirir uns hàbits de seguretat, i saber com protegir-se per si mateixos. Establir una atmosfera de confiança pel que fa a l'ús de la xarxa ens ajudarà a prevenir situacions de risc.

3. Navegar junts
Un altre bon mètode de prevenció contra els possibles riscs d'Internet, especialment amb els més petits, pot ser acostumar-nos a navegar junts amb els nostres infants i fer d'Internet una activitat lúdica i familiar. Els ordinadors poden oferir uns dels millors i més divertits viatges que els grans i petits puguem compartir.

Mentre ens connectem junts, no cal amoïnar-nos si veiem que els nostres infants tenen més facilitat d'utilitzar l'ordinador que nosaltres. Podem deixar-los que dirigeixin les sessions, demanar-los que ens n'ensenyin, fer totes les preguntes necessàries; això pot ser una bona ajuda per a la seva autoestima.

A la vegada, nosaltres podem ensenyar-los a navegar de manera segura i donar-los recursos perquè sàpiguen utilitzar Internet responsablement. Per exemple, podem comentar amb ells la diferència entre publicitat i contingut educatiu o d'entreteniment i mostrar-los exemples de cada cosa.

4. Informar-se sobre les eines de control
Existeixen diversos programes informàtics que permeten els adults controlar l'ús que els menors fan d'Internet. Les eines més habituals són els filtres, que limiten l'accés a continguts nocius. És important que famílies i educadors coneguem l'existència d'aquestes eines de control per tal que puguem considerar lliurement la possibilitat d'instal·lar-ne algun a l'ordinador de casa o de l'escola. Per això, és recomanable informar-nos-en i estudiar quin producte s'adiu més als nostres valors.

També es recomana parlar amb el proveïdor de serveis d'Internet que hem contractat i preguntar-li si ofereix algun servei especial d'accés per a menors. Podem preguntar-li si tenen una llista de llocs web adreçats a infants, consells pràctics per a l'ús segur i enllaços a eines de prevenció disponibles al mercat.

En cas que decidim utilitzar algun tipus de control tècnic, hem de ser conscients que no són efectius al 100% i que, per tant, hauríem de continuar supervisant la navegació dels nostres infants i adolescents.

5. Preguntar en el centre educatiu quina política de seguretat segueixen
Seria interessant informar-nos sobre quines mesures de prevenció d'accessos a continguts nocius d'Internet estan prenent els centres educatius i les biblioteques on van els nostres infants. Podem parlar del tema amb altres pares i mares que coneguem i contribuir, tant com puguem, a sensibilitzar les persones implicades sobre la utilització segura d'Internet. Entre tots podrem decidir la millor manera de protegir els nostres infants.

 

6. Establir regles bàsiques de seguretat a la llar i al centre educatiu
Cal decidir amb els infants i adolescents unes regles de seguretat per a l'ús d'Internet. Aquestes normes serveixen senzillament perquè els més joves s'ho puguin passar bé i estar segurs mentre naveguen.

Podem acordar amb els menors els llocs web per a visitar, l'horari de connexió més apropiat, etc.

Per tal que les regles siguin més efectives, haurien de ser fruit de la comunicació amb ells, d'un acord. Podem penjar-les en un lloc visible i respectar-les tots per igual.

7. Col·locar l'ordinador a la vista de tots
Per a estar a prop dels nostres infants mentre naveguen, millor si col·loquem l'ordinador de casa en una sala comuna, a la vista de tothom, en lloc de l'habitació dels infants (com a mínim mentre no són adolescents). Això ens ajudarà a supervisar-ne la navegació i poder donar un cop d'ull més sovint al que fan a Internet.

8. Ensenyar els menors a navegar amb seguretat
Per als menors Internet és un lloc genial on es pot parlar amb gent d'arreu i fer nous amics i amigues, aprendre coses sobre qualsevol tema, i passar-s'ho d'allò més bé. Però valdria la pena que per a la seva seguretat arribessin a:
- Ser conscients que l'ordinador és una eina educativa que serveix per a comunicar-se de manera positiva.
- Saber distingir entre els continguts d'Internet que són recomanables i els que no ho són.
- Ser conscients que a Internet hi ha gent de tota mena, com a qualsevol altre lloc.
- Saber reaccionar de manera responsable i saber resoldre per si mateixos possibles situacions de risc.

Per això és convenient que ensenyem els nostres infants i alumnat a seguir aquests consells pràctics:

o No facilitar mai les dades personals (el nom complet, l'adreça, el telèfon) ni la seva contrasenya a ningú per Internet.

o Presentar-nos els seus "ciberamics", de la mateixa manera que ens presenten els altres amics. I si volen quedar amb algú que hagin conegut a través d'Internet, suggerir-los que els acompanyi una persona adulta i es trobin en un lloc públic.

o Si hi ha alguna cosa que els resulta desagradable, que ho diguin a algun amic o adult i no deixin que els perjudiqui.

o Si volen comprar o fer alguna cosa per Internet que pugui costar diners a la seva família, millor que ho facin sempre amb el permís i l'ajuda dels pares.

9. Cercar llocs web segurs
Específicament per als més petits, caldria cercar llocs web segurs, adreçats a ells, de la mateixa manera que busquem llibres, programes de TV o pel·lícules que els són apropiats.

Una web infantil divertida i educativa amb ell segell de qualitat IQUA és la de Les Tres Bessones.

I en les adreces de Chaval.es (web promoguda per Red.es del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) i de Webs OK (dins el projecte Chilias de les Biblioteques de la Diputació de Barcelona), podeu trobar una mostra actualitzada de pàgines educatives i lúdiques adreçades als nens i nenes, en les quals navegar segurs i gaudir dels beneficis de la xarxa.

10. Davant un possible problema, reaccionar a temps
Si en alguna ocasió tenim indicis que els nostres infants o alumnat està en risc, podem parlar-ne amb ells i trucar a la policia o algun altre organisme adient.

En cas de trobar pornografia infantil, material presumptament il·legal o qualsevol altre que considereu que pot ferir la sensibilitat dels infants o adolescents, podem posar-nos en contacte amb la policia.
També podeu denunciar-ho anònimament a la línia directa d'IQUA e-ODU (Oficina de Defensa de l'Usuari) a través del telèfon 901 300 400.

CONSEJOS PARA LOS PADRES

1. Intente hacer de Internet una actividad familiar. Navegue por Internet con sus hijos y deje el ordenador en una habitación distinta del dormitorio de los niños. Mientras está con ellos, puede enseñarles y alertarles sobre el uso responsable y seguro de la red. Aprenda de sus hijos sobre la tecnología, haga muchas preguntas, y no se sienta cohibido si su hijo/a sabe más que usted.

2. Enseñe a los niños/as que nunca deben divulgar ningún tipo de información personal a personas que conozcan online, especialmente a las que conozcan en foros y puntos de encuentro en la red (chat rooms y bulletin boards).

3. Explique a sus hijos/as que nunca deben planear un encuentro con una persona que hayan conocido online, y que siempre deben avisarle cuando alguien intente realizar un encuentro de ese tipo.

4. Establezca reglas claras sobre el uso de Internet en su hogar, como el momento del día y cuánto tiempo pueden dedicar los niñpos a la navegación por Internet. Infórmese sobre los diferentes mecanismos de control que le pueden ayudar en la protección de sus hijos/as, softwares comerciales de filtrado , y opciones de acceso controlado que estén disponibles en el mercado.

5. Indíqueles a sus hijos/as que no contesten emails o cualquier otro tipo de comunicación que pueda tener algún contenido ofensivo, y aconséjeles que abandonen inmediatamente una página web o chat room que les haga sentir incómodos. Asimismo, dígales que deben mostrarle cualquier tipo de comunicación que hayan recibido y que les hagan sentir incómodos, asegurándoles que usted no se enfadará con ellos/ellas y que no es su culpa. Una relación abierta y basada en la confianza es extremamente importante.

6. Si usted piensa que sus hijos/as o cualquier otro niño/a puede estar de alguna manera en peligro no deje de contactar con las autoridades pertinentes.

 

Per trobar més informació sobre l'ús segur d'internet poden consultar aquestes pàgines:

- Internet segur@: http://www.iqua.net/?go=R3KV5eGGiYFKhQPqNnp3fhfwRyo=

- Com fer servir internet amb seny: http://weib.caib.es/recursos/internet_webquest/inici.htm

- Internet segura per als menors: http://www.xaraxasegura.net/

- Decàleg d'UNICEF sobre internet: http://www.santfeliu.org/online/pdf/

- Informació sobre internet per a pares: http://cultura.gencat.net/bpt/serveis/docs/pares.pdf

- Web dels infants de l'Ajuntament de Barcelona: http://www.bcn.cat/infancia/catala/index.html