Les Pinediques La volta al món en 80 dies
PINEDICUS -Taradell-

Un poble... Taradell

Municipi situat al sud-est de la comarca d'Osona ( plana de Vic), a la falda del Montseny.
El terme municipal té una extensió de 26,80 quilòmetres quadrats i, en l'actualitat compta amb 5212 habitants (194,4 h./Km2). Limita amb Santa Eugènia de Berga, Calldetenes i sant Julià de Vilatorta.
L'alçada mitjana és de 623 metres. El punt més alt es troba a l'Enclusa (866 metres).
El nostre terme municipal està creuat pel riu Gurri que té com afluents la riera de Taradell (i el seu afluent la Riereta) i el riu de Tona.
La part més muntanyosa està coberta de pinedes i pasturatges, la plana ho és pels conreus. La separació entre les dues parts està recoberta de roures i alzines.
L'origen del poble es troba en el castell de Taradell del qual es té coneixement des de l'any 893.
Al llarg dels segles ha sofert grans transformacions passant per èpoques de gran esplendor i altres de gran crisi. En alguns temps fou la segona població de la plana de Vic.
En l'actualitat es un dels pocs pobles que presenta un creixement constant.

Un any... 1872

Teulades des de Santa Llúcia

El segle XIX és una segle de decadència per la vil·la de Taradell.
La guerra carlina, la crisi dels gremis (abolits i tornats a establir sense protecció) la pesta i les epidèmies varen conduir a una progressiva disminució de la població.
Al 1872 hi havia censades unes 1.720 persones i al 1900 en quedaran només 1.034. Molta gent marxa del poble "por razón de la miseria que impera en esta localidad a causa de las malas cosechas y no haber industria para dedicarse al trabajo".
Les masies, però, no pateixen aquesta davallada d'habitants, més aviat augmenten.
El despoblament va fer que moltes cases del poble quedessin tancades i que no es construís cap casa. Pels volts de 1872 hi havia, al poble, més de 60 cases tancades.
La misèria es deixava sentir i va contribuir a donar mala fama al poble, augmentada a més, per la rivalitat amb els pobles veïns.
Malgrat la crisi les obres públiques no s'aturaven, més aviat tot el contrari, intentant millorar les comunicacions amb la resta de pobles dels voltants.
S'estava explanant la carretera de Vic a Taradell, es feien els tràmits per la carretera de Taradell a l'estació de Balenyà (1892-1894) i es feien plans per la de Taradell a Viladrau (que es va construir el 1923).
És en aquest moment quan es remodela la Font Gran, i quan es va plantar un plàtan que es convertiria en el plàtan de la Font Gran, avui centenari i declarat arbre monumental.
A l'any 1872 es produeix un canvi de batlle, el senyor Josep Díaz es substituït pel senyor Feliu Casademunt.
Cap a finals de segle la indústria tèxtil tot i que va quedar molt mal parada en la crisi va començar a revifar-se i es van establir noves fàbriques. El Sr. J. Codina va instal·lar, al 1896, a la seva fàbrica una caldera de vapor. Des de llavors la indústria de velluts Serra i Balet té el nom de "El Vapor".
Aquests últims anys del segle, culturalment, van ser força moguts: es va fundar el Centre Catòlic (lloc d'esplai i formació pel jovent) i es va crear la Capella de Música que més tard va prendre el nom d'Orquestra Lluïsos (avui ja centenària).
El rector, que dirigia la vida espiritual del poble era Mn. Joan Canudas.
De l'escola del poble es tenen dades de la seva existència des del 1622. El mestre, que podia ser religiós o no, cobrava un sou del Comú. Se sap que a l'any 1872 a l'escola (de nois) hi havia 35 alumnes i el mestre cobrava 2000 rals de billó.
L'escola de noies es va obrir l'any 1851 i estava a càrrec de les monges Servites (avui Dominiques), una d'aquestes monges va obtenir el títol de mestra nacional. Les classes es donaven, de bon primer en una casa particular i més tard als locals de l'Ajuntament.

Personatges destacats del s. XIX

Francesc Carrera: ? - 1895 filador i poeta.
Mn. Magí Reig : Mestre i autor d'un tractat de rellotges de sol.
Mn. Miquel A. Saurina: 1870-1940. Autor d'obres de teatre, de matemàtiques, etc.
Francesc Camprodon: Vic 1816- L'Havana 1870. Autor dramàtic, taradellenc per família i propietats i conegut per haver escrit llibrets per sarsueles, entre elles Marina.

Tradicions i festes

Festa major d'hivern: Sant Sebastià, aquesta celebració prové del s. XVI i es va renovar l'any 1854 amb motiu de la pesta que va patir el poble.
Festa major d'estiu: Sant Genís i Santa Agnès.
Fira de Santa Llúcia.
Passant dels Tres Tombs.
Rebuda dels Reis: El fet d'anar a esperar els Reis és del tot peculiar i diferent. Els nens esperen l'arribada aguantant atxes de barballó que encenen per il·luminar la comitiva al seu pas pel poble.

Plaça de Santa Llúcia i carrer de Vic

A village... Taradell

Village situated in the Osona south-east, near to the Montseny.
The town has 26,80 Km2, and 5212 inhabitants (194,4 h./Km2). It's limited for Santa Eugènia de Berga, Calldetenes i sant Julià de Vilatorta.
The higher place is at 866 m. but the mean is 623 m.
The Gurri is the river that crosses the municipality. It has two tributaries: the Taradell and the Tona.
In the land there are pines and pastures, in the hills there are oks and holm oaks.
The origin village was the Taradell Castle (893). During the centuries the village has changed a lot. It has passed very good times and bad times; sometimes Taradell was the second village of the Plana de Vic.
Today it's a village in constant increase.

A year... 1872

XIX th century is not good for Taradell. The "carlina" war, the guild crisis, the pest and epidemics decreased the population.
In 1872 were 1.720 inhabitants, but in 1900 were only 1.034. A lot of people left the village.
The situation was diferent in the farms, the population increased.
Many houses were closed and didn't build. In 1872 there were 60 closed houses in the village. It felt poverty.
Although the crisis the public works didn't stop trying to get better the comunications.
The mayor changed in that year. Mr. Josep Días was replaced for Mr. Feliu Casademunt.
In the end of the century the textil industry started its renovation, and it built news industries. Mr. J. Codina installed a steam boiler in his industry. Since then the velvet industry "Serra i Balet" was called "El Vapor".
The culture was better than the economy: the Catholic Center was established. The Music Chapel was created, later it will be the "Orquestra Lluïsos" (today centennial).
Mr. Joan Canudas was the parish priest.
The school was since 1622. The teacher could be religious or not. We know that in 1872 there were 35 boys in the school, and the teacher earned 2.000 "rals de billó".
The girl's school opened in 1851 and the teachers were nuns.
The school was in a house but later they went to the Town Hall

Important people

Francesc Carrera: poetry.
Mn. Magí Reig : teacher who wrote a treatise about hte sun clocks.
Mn. Miquel A. Saurina: wrote theather pieces
Francesc Camprodon: Vic 1816- L'Havana 1870.Dramatic writter and librettist. He wrote "zarzuelas"; the most important is "Marina"

Darrer tram del carrer de Sant Sebastià
Índex