Les Pinediques La volta al món en 80 dies
PINEDICUS -Taradell-

Capítols il·lustrats
Laia Albert i Meritxell S.
En tren cap a Calcuta
By train to Calcuta
Tallat per obres
The way is not finish
Marc Damià i Olga
Un mitjà de transport alternatiu: L'elefant
An alternating transport: the elephant
Una parada. Dormint a la selva
A stop. Sleeping in the jungle
Raül Aina i Anna
Una imatge terrorífica: la deesa Kali
A terrifying image: Kali goddess
La vídua del rajà
Rajah's widowed
Eloi Jordi
Pagoda de Pillaji
Pillaji Pagoda
Presonera a la pagoda
Prisoner in the pagoda
Natàlia Cristian i Sergi
Foc del sacrifici. Resucita?
The fire of sacrifice. Does he resuscitate?
Continua el viatge però ja som més
Another time in way but they're one more
Daniel Gemma i Imad
El bany en el riu sagrat
The bath in the sacred river
Carrers de Calcuta
Streets in Calcuta
Miquel i Xavier Meritxell P. i Sandra
De visita a la policia
They're visiting the police station
Les sabates perdudes de Passapertot
Passapertot's lost shoes
Hadda
El Rangoon. Camí a Hong Kong
The Rangoon. The way to Hong Kong
Índex