La lluna
La lluna rodona
La lluna de plātan
Les estrelles
La nit
Dormir
El mussol
Els āngels
Somniar