Sumari revista Les Pinediques

Presentació

Iniciem amb aquesta revista una nova eina de col·laboració i d'informació entre pares, mestres i alumnes. La iniciativa va sorgir d'alguns components de l'APA i ràpidament va ser acceptada i recolzada per l'equip de mestres.

Tots sabem que quan compartim quelcom ens mantenim més units, es crea una mena de cohesió que fa que ens sentim més a prop uns dels altres. Això és el que pretenem amb la nostra Revista, "Revista Les Pinediques", crear un vincle d'unió entre mestres, pares i alumnes a través de la lectura comuna de diferents articles. Els continguts que hi trobareu seran diversos: de vegades es comentaran esdeveniments de l'escola que sentirem molt a prop; d'altres, opinions contrastades sobre temes d'interès per a tots. també podrem disposar de la revista com un mitjà per poder "dir la nostra".

La direcció de la revista està encomanada a la Comissió de Cultura de l'APA en col·laboració amb l'Equip Directiu, que supervisarà els continguts. Inicialment la publicació serà trimestral. Aquest primer número estarà dedicat principalment a remarcar les principals activitats de cada cicle i les organitzades pels mestres especialistes.

Finalment, volem fer un breu comentari de la portada de la revista que hem triat per aquest primer número. Es tracta d'un gran pòster elaborat pels alumnes fa uns anys que, tots podrem recordar, decorava l'entrada donant una nota de color i alegria sota el lema:"Tothom és diferent, ningú no és perfecte"


Sumari