L'escola Les Pinediques vista pels alumnes.
Entreu i mireu