Els nens de Primer veuen aix l'aula d'ordinadors
l'aula d'ordinadors