Divendres 22 de febrer de 2002
Any II. Número 4
P I N E 2
La volta al món en 80 dies
www.xtec.es/a8029301
EDICIÓ MUNDIAL
Preu 0 euros

ESPORTS JOCS

Bitlles Catalanes

Objectius:
El principal objectiu d'aquest joc es tombar 5 de les 6 bitlles que es col·loquen per jugar.

Habilitats treballades:
Es treballa la punteria, la força, el pols i la concentració.

Origen:
S'han fet troballes arqueològiques que demostren que els Egipcis 3.000 anys a.C., els Egipcis ja tenien jocs semblants a les bitlles.
A Catalunya el van introduir els romans. Se'n parla en uns documents trobats al Priorat i a Igualada (anys 1376 i 1402).
De ser un joc de carrer han passat a ser un esport totalment reglamentat i federat.

Participants:
En les bitlles Catalanes no hi ha límit de participants.

Materials per a jugar a les bitlles Catalanes:
Cal un joc de 6 bitlles i 3 bitllots. Solen estar fabricades amb fusta (la d'alzina és la més adequada).
Cada bitlla fa 51 cm d'alt i 9 cm de base, el cap fa 5 cm.


Els bitllots són de 28 cm. de llargada total. El mànec en fa 10 i la base 18. L'amplada del mànec és de 4 cm; la de la base pot ser de 7, 7'5 o 8 cm.


Terreny de joc:
Ha de ser una esplanada de terra batuda o ben compactada amb les següents mides:
Ample 2 m
Llargada 11,5m
Zona seguretat 3,5m
Zona tir 2m
Les distàncies de tir dependrà de l'edat dels jugadors: de 6'5 metres a 11'5 metres.


Normes:
Una partida té 9 tirades per cada jugador dividides en 3 rondes de 3 tirades. A cada tirada es llencen d'un a 3 bitllots.
Les bitlles es posen en dues fileres de tres columnes, separades uns 7'5 cm.


Per saber qui guanya es té en compte la següent puntuació:

Cap bitlla tombada: 0 punts
Una bitlla tombada: 1 punt
Dues bitlles tombades: 2 punts
Tres bitlles tombades: 3 punts
Quatre bitlles tombades: 4 punts
Cinc bitlles tombades: 10 punts (bitlla)
Sis bitlles tombades: 6 punts (llenya)CATALAN SKITTLES

Objective:
The game object is knock down five of the six skittles that we place to play.

Skills:
We work aiming, the force, the steady hand and the concentration.

Origin:
The have found archaeological things that prove that the Egyptians have similar games 3000 years aC.
The Romans taken it to Catalunya.
This game was a street game but now is a real sport.

Players:
Without limitations.

Materials:
Six skittles and three "bitllots". They are made of wood (oak is the best).

Skittles measures:
Height 51 cm.
Base: 9 cm.
Head 5 cm.

"Bitllots" measures: 28 cm. long. The hand is 10 cm long and the base is 18 cm.
The handle is 4 cm wide and the base can be 7, 7'5 or 8 cm wide.

Playing field:
We need an esplanade.
Wide: 2 m.
Long: 11'5 m.
Security zone: 3'5 m.
Throw zone: 2 m.

The throw zone distances will depend of the players age ( 6'5 to 11'5).

Norms:
A game has 9 throws for every player divided in 3 times with three throws.
In each throw we can use one, two or three "bitllots".
The skittles are placed in two files with three columns. They have 7'5 cm separation.

The score is:
Zero knocked down skittles : 0 points
One knocked down skittle : 1 points
Two knocked down skittles : 2 points
Three knocked down skittles : 3 points
Four knocked down skittles : 4 points
Five knocked down skittles : 10 points "(bitlla)"
Six knocked down skittles : 6 points "(llenya)"