HORARI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Infantil i Primària

Educació Secundària Obligatòria

Assun Espada Dilluns 11:20 a 12:20
Aurora Esteo Dimarts 11:20 a 12:20
Eric Marcet Dijous 11:20 a 12:20
Heribert Salvador Dimarts 10:00 a 11:00
Jaime Oliva Dilluns 10:00 a 11:00
Josep Pascual Dilluns 9:00 a 10:00
Magda Isarch Dimarts 12:20 a 13:20
Marta Carreño Dilluns 16:00 a 17:00
Marta Ruiz Dimecres 8:00 a 9:00
Montserrat Montanyà Dimecres 10:00 a 11:00
Núria Gómez Dimarts 12:20 a 13:20
Sulaica Guallart Dimarts 15:00 a 16:00

Batxillerat

Belen López Dilluns 10:00 a 11:00
Cristina Armengol Dimarts 10:00 a 11:00
Cristina Sánchez-Maroto Dijous 11:20 a 12:20
Elisabeth García Dijous 16:00 a 17:00

 

TORNAR