Guia de classificació de minerals

Ester Fernández

Origen


 

El mineral presenta esclat metàl·lic