L’AMPA del CEIP Pompeu Fabra està oberta a totes les famílies ambfills a l’escola i necessita de la col·laboració de tots els pares i mares per poder MILLORAR L’EDUCACIÓ dels nens i nenes.

QUÈ FEM ARA? 

 • Organitzem activitatsextraescolars (anglès, teatre, dansa...)
 • Gestionem el servei d’acollida matinal i les subvencions de la Generalitat per aquest servei.
 • Col·laborem en les festes de l’escola (Castanyada, Nadal, Carnestoltes...)
 • Organitzem una macro festa de fi de curs amb activitats per als nens i ball per a tothom, en què aprofitem per reunir a tots els pares de l’escola.
 • Col·laborem en l’adquisició de material per a l’escola (llibres per a la biblioteca, per a les aules...)
 • Participem en el Consell Escolar del centre.
 • Organitzem colònies per Setmana Santa.
 • Organitzem activitats gratuïtes per als alumnes de les famílies que formen part de l’AMPA.
 • Organitzem la distribució de llibres per als alumnes socis, al juny, amb grans descomptes per a les famílies.
 • Participem en el projecte de reutilització de llibres que es porta des del centre.
 • Hem creat la figura de mare delegada de cada classe per afavorir la comunicació entre pares i centre, per poder resoldre qualsevol qüestió o dubte.

QUÈ HEM FET?

 • L’AMPA, juntament amb la direcció de l’escola i l’Ajuntament, hem aconseguit les reformes i millores del pati de 1r i 2n i les tanques perimetrals del centre.
 • Hem col·laborat econòmicament perla compra de la pissarra digital.

QUÈ VOLEM FER?

Volem fer tot això que ja fem i moltes coses més per al proper curs, com:

 • Ampliar l’oferta d’activitats extraescolars.
 • Augmentar les col·laboracions amb el centre.
 • I tot el que els pares i mares creguin que pot millorar l’educació dels nostres fills.

PER AIXÒ NECESSITEM QUE:

Participeu amb l’AMPA fent-vos socis (quota anual de 30 € per família) i col·laborant en l’organització i gestió de totes les nostres activitats.