PROFESSORAT CURS 2012-2013
EQUIP DIRECTIU
Directora
Ma. Àngels García Duque
Cap d'estudis
Rosa Ma. Sánchez Izuel
Secretària
Anna Cabo Seivane
TUTORIES
P3 A
Elisabet Bárcena López
P3 B
Sandra Rojo Pedrajas
P4 A
Sílvia Pujol Morales
P4 B
Angèlica Moreno Bruña
P5 A
Esther Gracia Ortín
P5 B
Vicky Rueda González
1r A
Jennifer Parrilla Bermúdez
1r B
Carolina Varela Zarco
2n A
Teresa Latorre Rius
2n B
Luís Garrido Bujardón
3r A
Jordi Saltó Herrero
3r B
Carme Geli Moix
4t A
Àngel Porta i Ribalta
4t B
Araceli López Clua
5è A
Mireia Fabregat Pradal
5è B
Anna Rosiñol Lluch
6è A
Gemma Carbonell Pereira
6è B
Anna Villuendas Latrás
EDUCACIÓ ESPECIAL
EI
Pilar A. Pérez Fandos
CI i CM
Cristina Hernández Parés
CS
Rosa Ma. Sánchez Izuel
EDUCACIÓ FÍSICA
CI, 4t i CS Zulima Menéndez Vallejo
3r Jordi Saltó Herrero
EDUCACIÓ MUSICAL
CI María A. Montañés Climent
CM i CS
Ma. Àngels García Duque
LLENGUA ANGLESA
CS
Anna Villuendas Latrás
P4 P5, CI i CM
Maria Bayarri Camarero
RELIGIÓ
Mercè Marín Carulla
REFORÇ
EI
María A. Montañés Climent
EI
M. Pilar Biescas Domínguez
CI i CM
Anna Cabo Seivane
TEI