Els insectes són els animals invertebrats més abundants i populars. Sovint sentim dir “insectes” d’altres animals invertebrats, com ara les aranyes o les cuques de San Antoni, que en realitat no ho són.
Una característica pròpia dels insectes és que tenen sis potes i un parell d’antenes. Les potes, és clar, els serveixen per caminar i les antenes, per palpar. En el seu cos hi podem distingir tres parts prou clares: el cap ( on hi ha la boca, uns ulls molt curiosos i un petit cervell), el tòrax (don surten les potes i de vegades les ales) i l’abdomen.