LES AUS

Les aus són animals recoberts de plomes. Moltes d’elles poden volar, però algunes, com el pingüí, no.
Les plomes les ajuden a conservar l’escalfor, a volar i a dirigir el vol.
Tenen la boca en forma de bec. El bec és diferent segons el que mengen. Les aus que s’alimenten de peixos tenen un bec llarg i estret per posar-lo dins l’aigua. Les que s’alimenten de gra el tenen curt i fort. Les aus que s’alimenten d’altres animals el tenen gros i fort, en forma de ganxo.

Les aus es reprodueixen per ous que normalment posen als seus nius. De nius en podem trobar als arbres, a terra, en forats de les roques, a les teulades de les cases., i a més altres llocs.

preguntes