La tria d'optatives queda condicionada a aprovar el curs el setembre
- 4t d'ESO
 

(llistat d'alumnes assignats a cada optativa específica)

   

Optativa específica F41

    Optativa específica F42
    Optativa específica F43
Matèries optatives
     
  Seleccioneu un curs per obtenir el llistat d'optatives corresponent.  

- 1r d'ESO

   

- 2n d'ESO

   

- 3r d'ESO