Crèdits de síntesi
 
 

Primer curs: El parc urbà i el parc natural

Calendari: Al mes de juny.

 
 

Sortides programades:

1. Parc Güell

· Història i característiques del Parc Güell.
· Integració de l'arquitectura en la natura.
· Cursa d'orientació.

2. Visita a qualsevol altre parc de Barcelona. Cada equip d'alumnes tria i visita un parc lliurement.

3. Parc Natural del Montseny. Amb la col·laboració de SIGNATUS serveis medio-ambientals. Escola de natura can Lleonart. Diputació de Barcelona (www.cedamaso.com)

· El clima.
· Els estatges de vegetació.
· Vegetació mediterrània: la sureda i l'alzinar
· Vegetació eurosiberiana: la fageda.
· Vegetació bòreo-alpina: l'avetosa.

 
 

 

Segon curs: El delta de l'Ebre

Calendari: Al mes de juny.

Sortida programada:

  • Tres dies al delta de l'Ebre.
 

Activitats:

    • Descoberta del delta amb bicicleta. Recorregut per la plana deltaica del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Durant la visita es podrà veure la diversitat d'hàbitats que composen les zones humides. La varietat d'ambients, d'ocells, de vegetació, juntament amb l'experiència d'utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport, permet un contacte directe amb la natura i proporciona una visió de l'espai natural que visitem.
    • Piragüisme i canoes. Pràctica del piragüisme aprofitant l'entorn natural i les aigües tranquil·les del riu Ebre.
    • Vela. Pràctiques d'alt d'una embarcació. Manipular cordes i realitzar tot tipus de nusos i les seves aplicacions.
    • Sant Carles de la Ràpita. Descoberta de la vila. Recorregut per Sant Carles de la Ràpita. Aproximació a alguns fets històrics. Economia i turisme. Observació de diferents tipus de vaixells de pesca.
 
 

 

 

 

Tercer curs: Els barris del Valldemossa.


Calendari:
Al mes de juny.

 

 

El Treball consisteix en un recorregut pels barris de l’Institut Valldemossa, la redacció d'una crònica personal d'aquest recorregut i el disseny d'un PowerPoint que serveixi de suport a la presentació del treball final davant d'un tribunal.

Per fer el Treball de Síntesi, els alumnes de tercer s’organitzen engrups formats per tres o quatre alumnes del mateix grup-classe. Cadascun d'aquests grups fa el seu recorregut i el seu PowerPoint. En canvi, la crònica és personal. Les cròniques dels membres d'un mateix grup descriuen els mateixos llocs i vivències semblants, però cadascuna ho fa des de l'òptica personal de l'autor.

El recorregut comprèn tres itineraris. Cada alumne rep un dossier on es descriu una ruta per a cada itinerari.

 

 
 

 

Quart curs: Barcelona, la nostra ciutat.

 

Calendari: Al mes de juny.

 

El Projecte consisteix en una visita turística a Barcelona, la redacció d'una crònica personal d'aquesta visita i el disseny d'un PowerPoint que serveixi de suport a la presentació del treball final davant d'un tribunal.

Per fer el Projecte de Recerca, els alumnes de quart s’organitzen engrups formats per tres o quatre alumnes del mateix grup-classe. Cadascun d'aquests grups fa la seva ruta turística i el seu PowerPoint. En canvi, la crònica és personal. Les cròniques dels membres d'un mateix grup descriuen els mateixos llocs i vivències semblants, però cadascuna ho fa des de l'òptica personal de l'autor.

La visita turística comprèn quatre itineraris. Cada alumne rep un dossier on per a cada itinerari s'hi proposa una ruta.