Gimnàs
Entrada
Pistes Esportives
Biblioteca
Instal·lacions
Aula de Música
Aula de Plàstica
Aula de Tecnologia
Aula d'Informàtica
Laboratori de Física
Laboratori de Química