Motor de dos temps

El motor d'explosió de dos temps té unes característiques generals comunes al de quatre temps. Funciona amb un cicle de treball realitzat en dos temps, durant els quals el seu èmbol efectua dos desplaçaments alternatius o carreres que corresponen a una volta o gir de 360º en el cigonyal. La característica principal d'aquest motor es que no porten vàlvules que regulin la entrada y sortida de gasos. L'encarregat d'aquesta regularització és el pistó, que mitjançant el seu desplaçament, a través d'unes lumbreres situades en la part baixa del cilindre i pròximes al PMI. En aquest motor, l'admissió es realitza en el càrter on són sotmesos a una precompressió, passant després a l'interior del cilindre per un conducte de carrega que es comunica amb el càrter.

Comparant-lo amb un motor de quatre temps, podríem dir que teòricament hauria de tenir una potència doble que la d'un motor de quatre temps de les mateixes característiques, ja que cada volta del cigonyal es produeix un cicle de treball productiu, i no cada dues voltes, com passa en el motor de quatre temps. Encara que, no és exactament així, ja que els gasos de l'admissió entren dins del cilindre al mateix temps que surten els de l'explosió, la qual cosa provoca que sempre es barregin poc o molt, i que per inèrcia se n'escapin alguns de l'admissió barrejats amb els d'escapament. Funcionant a ralentí, la sortida de gasos cremats es lenta. A gran velocitat, en canvi, la sortida de gasos és molt ràpida, arrossegant darrere d'ell part dels gasos frescos durant l'emplenada del cilindre. Aquesta deficiència en el rendiment es produeix perquè les lumbreres d'admissió i escapament sempre estan obertes, cosa que no passa en el motor de quatre temps, on enlloc de lumbreres hi ha vàlvules.

Un avantatge d'aquests motors es que tenen una senzillesa constructiva que suposa no dur vàlvules ni elements de distribució. Per la mateixa raó, no cal que la culata sigui desmuntable, per tant el conjunt bloc-culata es pot fabricar en una sola peça, aconseguint un motor compacte y lleuger. Són motor econòmics i molt indicats per accionar màquines de poca potència, especialment en motocicletes.

Funcionament del motor de dos temps

El funcionament del motor de dos temps, es el següent:

  1. Primer temps. Durant la carrera ascendent, l'èmbol expulsa la resta de gasos residuals fins al tancament de les lumbreres de carrega y escapament. La lumbrera d'admissió queda oberta i el gasos frescos entren des de el carburador a l'interior del càrter, això passa per la depressió que crea el pistó al pujar. Durant el desplaçament ascendent de l'èmbol, es realitza la compressió de la mescla a l'interior del cilindre, mentre continua l'admissió a l'interior del càrter. Durant aquest temps l'extrem del cigonyal ha efectuat un gir de 180º i es realitzen les següents fases: Escombrat de gasos residuals, compressió de la mescla i admissió o emplenada del càrter.
  2. Segon temps. Quan l'èmbol es troba en el PMS, al final de la compressió, salta la guspira elèctrica. En aquest moment es produeix l'inflamació i la combustió de la mescla, això provoca que s'elevi la pressió i la temperatura a l'interior del cilindre, cosa que provoca una força que empeny al pistó produint-se l'expansió o carrera de treball. Durant el descens del pistó, es tanca la lumbrera d'admissió i es comprimeix la mescla aire-combustible de l'interior del càrter (precompressió). Una mica abans d'arribar al PMI, el pistó, obre les lumbreres de càrrega i escapament, a través de les quals es produeix el buidament del gasos cremats i s'omple el cilindre amb els gasos procedents del càrter, els quals provenen del conducte de càrrega, que comunica el càrter amb el cilindre. La mescla aire-combustible a causa del la pressió a que es troben sotmesos a l'interior del càrter, la mescla, i degut a la velocitat d'entrada, arrosseguen els gasos cremats fins a l'exterior. En aquest segon temps l'extrem del cigonyal ha efectuat un altre gir de 180º completant així una volta de l'arbre motriu i realitzant les següents fases de funcionament: Explosió i expansió, precompressió de la mescla en el càrter, escapament i emplenament o carrega del cilindre.

Resumint, les quatre fases de funcionament d'aquests motors es realitzen en un cicle de dos temps, amb dues carreres lineals de l'èmbol i una volta del cigonyal o arbre motriu.