Escola Sant Vicenç
  Escola Què fem? Atenció a la diversitat AMPA Contactar Mapa Web

Pàgina inicial › Avís legal

Avís legal

Accés a la Pàgina web

Aquest Avís Legal (d'ara en endavant, ("l'Avís Legal") regula l'ús del servei d'educació infantil i primària (d'ara en endavant, "el Servei") que el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Sant Vicenç, d'ara en endavant "el col·legi", posa a disposició dels usuaris d'Internet a través de l'adreça URL http://www.xtec.cat/ceip-santvicen-mollet/index.html (d'ara en endavant, el "Site"). L'accés al Site està condicionat a la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris del present Avís Legal i otorga la condició d'usuari del mateix (d'ara en endavant, "l'Usuari") i suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de tots i cada un dels punts de l'Avís Legal en la versió publicada pel col·legi en el moment mateix en que l'Usuari accedeix al Servei.

Per contactar amb el col·legi, l'Usuari ha de proporcionar prèviament al col·legi algunes dades de caràcter personal a través del formulari disposat a tal efecte. Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent formulari, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objete de tractament per part del col·legi per tal de satisfer la petició de l'Usuari, però no arxivarà ni tractarà les dades. El col·legi es reserva el dret de verificar el cumpliment de l'Avís Legal per part de l'Usuari mitjançant l'ús de qualsevol dispositiu i tècniques informàtiques de seguiment a Internet o de qualsevol altra manera de comprovació de la veracitat de les dades personals, amb la finalitat de verificar el bon ús del Servei per part de l'Usuari.

L'Usuari accepta de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilizació de la pàgina web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari es compromet a utilitzar el Site i els seus continguts de forma diligent i correcta, de conformitat amb la llei, les condicions del present Avís legal i qualsevol altre que, conforme amb l'indicat anteriorment, resultin d'aplicació les bones costums i l'ordre públic.

De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Site o els serveis que s'ofereixen al mateix amb finalitats o efectes lesius dels drets o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o els serveis o impedir la normal utilització del site web per altres usuaris.

L'Usuari s'ha d'abstenir-se d'alterar o manipular les mencions de "copyright" i altres dades identificatives dels drets de propietat intelectual del Col·legi o dels titulars dels continguts incorporats al Site, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol altre instrument de protecció dels continguts. Queda expressament prohibit que l'Usuari autoritzi a tercers l'ús, total o parcial del Site.

El Servei

El Servei es defineix com tots aquells serveis prestats pel Col·legi a través del Site, i que actualment són els següents: formació, informació serveis educatius, difusió de circul·lars, comunicació de noticies i events del col·legi.

Ús correcte dels Continguts

L'Usuari s'obliga a usar els Continguts de forma correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els Continguts de forma, amb fins o amb efectes contraris a la llei i a la moral; (b) permetre l'accés del públic als Continguts a través de qualsevol modalitat de comunicació pública o privada; (c) suprimir, eludir o manipular el copyright i demés dades identificatives dels drets del Col·legi; (d) reproduïr, copiar, transformar, modificar o divulgar de qualsevol manera els Continguts obtinguts a través del Servei per a remetre comunicacions a tercers no autoritzats, així com a comercialitzar la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Servei.

Tots els continguts d'aquest Site (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, texts, gràfics, logotips, icones de botons, bases de dades, imatges, arxius de text, audio, video i software) són propietat o bé del Col·legi, o bé d'altres proveïdors de continguts, i estàn protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se como a tal la recopilació, ordenació i montatge) de tot el contingut del site web és propietat exclusiva del Col·legi i es troben protegides per les normes nacionals i internacionals de propiedad industrial i intel·lectual.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercializació, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al Site (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del site web) que es realitzi sense autorizació del Col·legi constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Responsabilitat per danys o/i perjudicis

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Col·legi pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incumpliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'Avís Legal o de la llei en relació amb la utilizació del Site.

Utilizació del Servei sota l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari és conscient de i accepta voluntàriament que l'ús del Servei i dels Continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. El Servei es basa en fonts considerades com a fiables, encara que el Col·legi no garantitza la veracitat, integritat, exactitud i seguretat de les mateixes. El Col·legi no es responsabilitza de les conseqüències de l'ús del Servei i no accepta cap responsabilitat derivada dels seus Continguts.

El Col·legi no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei.

El Col·legi tampoc garantitza l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produïr alteracions al seu sistema informàtic (software i hardware) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic. El Col·legi exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la presència de virus o d'altres elements lesius als Continguts subministrats pel Col·legi que puguin produïr alteracions al sistema informàtic de l'Usuari. El Col·legi identificarà de forma clara aquella informació que suposi la difusió de publicitat.

Privacitat a la utilizació del Servei

El Col·legi no garantitza la privacitat i seguretat de la utilizació del Servei i, en particular, no garantitza que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Servei. El Col·legi exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin derivar del coneixement per part de tercers no autoritzats de l'ús que els Usuaris fan del Servei.

Denegació i retirada de l'accés al Servei

El Col·legi es reserva a la seva discreció el dret a actualitzar els continguts del Site, a eliminar-los, limitar-los i a impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Si en opinió de l'Usuari, aquest cregués en algún moment, que dins del marc dels Serveis del Site es produeixen conductes contràries al previst dins del present Avís Legal, ho haurà de notificar a el Col·legi per correu electrònic a l'adreça c5005132@xtec.net. El Col·legi manifesta que farà tot el possible per a eliminar del Site aquelles manifestacions que poguessin vulnerar algún dret o violar alguna disposició legal a la major brevetat possible quan rebi alguna notificació, degudament justificada i amb identificació del remitent, de l'existència de les conductes ja mencionades dins d'algun dels Serveis del Site.

Llei aplicable i Jurisdicció

El present Avís Legal, així com qualsevol relació entre l'Usuari i el Col·legi, es regirà per la legislació espanyola.

_______________________________________________
CEIP Sant Vicenç
Codi de centre: 8032491
C/ Pompeu Fabra s/n
08100 - Mollet del Vallès (Barcelona)

Correu electrònic: a8032491@xtec.net
URL: http://www.xtec.cat/ceip-santvicen-mollet/index.html

 

Agulla Escola         Agulla Què fem?         Agulla Atenció a la diversitat    
Agulla AMPA         Agulla Contactar          Agulla Mapa Web